Deklaracja dostępności strony internetowej Biuletynu Informacji Pubicznej

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://bip.ethnomuseum.pl/deklaracja-dostepnosci/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ethnomuseum.pl
Data publikacji strony internetowej: 2009-12-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

– przy nawigacji klawiaturą nie widać który element jest w danym momencie aktywny,

– niektóre pliki nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Wyłączenia

– dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku,

– treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań oraz nieuaktualniane i nie poddawane po dniu 23 września 2019 roku przebudowom i zmianom polegającym na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.22

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023.03.31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Anną Zdzieborską, pisząc na adres e-mail: dostepnosc@ethnomuseum.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc po numer telefonu: +48 22 827 76 41 wew. 247. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Przy zgłaszaniu takiego żądania prosimy o podanie:

  • swojego imienia i nazwiska
  • swoich danych kontaktowych (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładnego adresu strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
  • opisu na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy.

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, można zgłosić skargę do kierownictwa naszego muzeum:

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Kredytowa 1, 00-916 Warszawa

e-mail: sekretariat@ethnomuseum.pl

tel. 22 827 76 41 wew. 231

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd możliwy jest komunikacją miejską. Przystanki autobusowe w pobliżu: Zachęta 02, Królewska 08 oraz stacja metra Świętokrzyska. Dojście do budynku odbywa się chodnikiem. W pobliżu jest również przejście dla pieszych.

Przed budynkiem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, które zapewniane są przez zarządcę drogi.

Wejście

Główne wejście do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie znajduje się od ul. Kredytowej. Do wejścia prowadzą schody oraz drewniane i szklane drzwi. Drewniane drzwi są ciężkie i nie otwierają się automatycznie. Szklane drzwi otwierają się automatycznie i oznaczone są pasami kontrastowymi. Z prawej strony wejścia głównego znajduje się zewnętrzna winda (elektryczny przewoźnik), umożliwiająca dostęp do holu głównego, w którym znajduje się recepcja i kasa muzeum. W celu skorzystania z podnośnika trzeba nacisnąć przycisk domofonu i przywołać pracownika muzeum. Recepcja zapewnia informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i głosowy. Przy stanowisku kasy i recepcji znajdują się pętle indukcyjne.

Poruszanie się po budynku

W budynku przestrzenie komunikacyjne są szerokie. Komunikację pomiędzy piętrami zapewniają windy, umożliwiające dostęp do każdego piętra i każdej z sal wystawowych. Jedyną przestrzenią ekspozycyjną z utrudnionym dostępem dla osób poruszających się na wózku jest część z wystawami dla dzieci, do której prowadzi kilka schodów. Wejście do tej części budynku zapewnione jest poprzez alternatywną ścieżkę (przez salę kinową z pomocą pracownika muzeum). Na poziome – 1 znajduje się szatnia z szafkami dla zwiedzających z miejscami o różniej wysokości do wyboru.

Na poziomie -1 znajduje się również sala konferencyjna, w której odbywa się część spotkań i warsztatów. Dostęp do sali umożliwia podnośnik z którego można korzystać z asystą pracownika muzeum.

Toaleta

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na poziomie -1, w pobliżu szatni.

Pies asystujący i pies przewodnik

W muzeum wszystkie psy są mile widziane. Obok recepcji znajduje się miska z wodą dla psów.

Dostępność wystaw i wydarzeń

Wystawy stałe można zwiedzać z audioprzewodnikami. Można je wypożyczyć na czas zwiedzania bezpłatnie w kasie, wraz ze słuchawkami. W audioprzewodnikach dostępnych jest 6 ścieżek zwiedzania: werjsa polska, angielksa, niemiecka, rodzinna, w polskim języku migowym (PJM) oraz z audiodeskrypcją. Do wystaw czasowych zapewniamy audiodeskrycpcję i przewodniki w PJM dostępne poprzez QR kody oraz na stronie internetowej muzeum.

Muzeum nie zapewnia usługi wideotłumaczenia na język migowy. Wybrane oprowadzania po wystawach i wydarzenia edukacyjne są tłumaczone na polski język migowy (PJM). Podczas oprowadzań można skorzystać z przenośnych naszyjnych pętli indukcyjnych. Organizujemy również oprowadzania z audiodeskrypcją, podczas których zapewniamy tyflografiki i pomoce dotykowe.

Opublikowany przez: Paulina Zomer
Data publikacji: 30 listopada 2022 12:34:39
Aktualizowany przez: Przemysław Walczak
Data aktualizacji: 13 marca 2024 09:58:54
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Przemysław Walczak
13 marca 2024 09:58:54
Przemysław Walczak
31 marca 2023 12:47:09
Przemysław Walczak
31 marca 2023 12:46:22
Przemysław Walczak
31 marca 2023 12:31:59
Przemysław Walczak
31 marca 2023 09:22:58
Przemysław Walczak
31 marca 2023 09:21:14
Paulina Zomer
30 listopada 2022 12:34:20
Paulina Zomer
30 listopada 2022 12:33:23
Paulina Zomer
30 listopada 2022 12:33:21
Paulina Zomer
30 listopada 2022 12:27:01