A
A+
A++

Lista ofert pracy

Przemysław Walczak / 23 września 2020 / Godz. 09:03

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora PME

Informujemy, że z dniem 22 września 2020 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dzień 30 października 2020 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej w dniu 30 października 2020 r….