Informacja o czynnikach, które są brane pod uwagę przy ustalaniu nakładanych opłat za ponowne wykorzystywanie.

Ustalając wysokość stawek za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego uwzględniono koszty wynikające z gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania oraz ochrony i ustalania praw do udostępnianej lub przekazywanej informacji, co umożliwia przepis art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11.08.2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641 z późn. zm.). Pod uwagę wzięto także, co umożliwia wspomniany przepis, rozsądny zwrot z inwestycji ustalony na poziomie aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 5 punktów procentowych.

Procedura wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Opublikowany przez: greenparrot
Data publikacji: 21 listopada 2017 09:13:26
Aktualizowany przez: Paulina Zomer
Data aktualizacji: 19 marca 2024 15:28:21
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Paulina Zomer
19 marca 2024 15:28:21
Paulina Zomer
19 marca 2024 15:27:53
Paulina Zomer
19 marca 2024 15:27:22
Paulina Zomer
19 marca 2024 15:26:45
Paulina Zomer
19 marca 2024 13:02:33
Paulina Zomer
08 lutego 2024 16:33:13
Paulina Zomer
08 lutego 2024 16:33:02
Przemysław Walczak
10 lipca 2023 14:30:59
Przemysław Walczak
29 czerwca 2023 15:21:59
Przemysław Walczak
29 czerwca 2023 15:21:36
Przemysław Walczak
29 czerwca 2023 15:18:49
Przemysław Walczak
29 czerwca 2023 12:58:32
Przemysław Walczak
29 czerwca 2023 12:58:13
Przemysław Walczak
04 maja 2022 11:58:47
Przemysław Walczak
26 kwietnia 2022 11:23:26
Przemysław Walczak
25 kwietnia 2022 11:41:04
Przemysław Walczak
25 kwietnia 2022 11:40:47
Przemysław Walczak
25 kwietnia 2022 11:33:01
Przemysław Walczak
14 września 2018 15:05:07
greenparrot
22 listopada 2017 13:30:10
greenparrot
22 listopada 2017 13:14:50
greenparrot
22 listopada 2017 13:14:20
greenparrot
22 listopada 2017 13:12:13
greenparrot
22 listopada 2017 13:10:52
greenparrot
21 listopada 2017 09:13:26