Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, zwane dalej „Muzeum” jest samorządową instytucja kultury i działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423) zwanej dalej „Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,

2. ustawy z dnia 21 listopada 1996r., o muzeach (Dz. U. z 2012r. poz. 987) zwanej dalej „ Ustawą o muzeach”.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie podlega wpisowi do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora oraz posiada osobowość prawną. Organizatorem muzeum jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór nad działalnością muzeum sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.
nr RIK/23/99

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie działa na podstawie Uchwały Nr 172/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014 r.

Uchwała i Statut Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 2014 r. (format PDF, 5,28 MB).

Struktura własnościowa podmiotu: 100 procent własności Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Opublikowany przez: greenparrot
Data publikacji: 21 listopada 2017 09:11:10
Aktualizowany przez: Przemysław Walczak
Data aktualizacji: 21 kwietnia 2023 16:06:50
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Przemysław Walczak
21 kwietnia 2023 16:06:50
Przemysław Walczak
21 kwietnia 2023 16:04:01
Przemysław Walczak
21 kwietnia 2023 16:03:36
Przemysław Walczak
21 kwietnia 2023 15:59:09
Magdalena Dąbrowska
17 marca 2021 13:38:06
Magdalena Dąbrowska
16 marca 2021 14:38:24
Magdalena Dąbrowska
16 marca 2021 13:57:39
Magdalena Dąbrowska
16 marca 2021 13:57:16
Przemysław Walczak
20 września 2018 12:35:19
Przemysław Walczak
20 września 2018 12:30:42
Przemysław Walczak
14 września 2018 15:01:05
greenparrot
22 listopada 2017 12:57:37
greenparrot
21 listopada 2017 09:11:10