A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Przemysław Walczak / 15 stycznia 2020 / Godz. 12:35

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

Nazwa: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 Termin zamieszczenia: 15.01.2020 r.

Przemysław Walczak / 20 grudnia 2019 / Godz. 12:51

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przemysław Walczak / 16 grudnia 2019 / Godz. 11:12

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – informacja o udzieleniu zamówienia.

Przemysław Walczak / 12 grudnia 2019 / Godz. 15:19

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego – informacja z otwarcia ofert

Ilona Sikorska / 11 grudnia 2019 / Godz. 16:11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zaproszenia do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji

Nazwa: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zaproszenia do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Termin składania ofert: 09.12.2019 r. do godz. 10.00 Data dodania: 11.12.2019 r.

Przemysław Walczak / 10 grudnia 2019 / Godz. 13:06

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przemysław Walczak / 06 grudnia 2019 / Godz. 15:18

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – protokół z otwarcia ofert

Przemysław Walczak / 06 grudnia 2019 / Godz.

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego – pytania i odpowiedzi

Ilona Sikorska / 04 grudnia 2019 / Godz. 15:22

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania

Przemysław Walczak / 03 grudnia 2019 / Godz. 16:13

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – pytania i odpowiedzi (2)

Przemysław Walczak / 03 grudnia 2019 / Godz.

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – pytania i odpowiedzi

Przemysław Walczak / 29 listopada 2019 / Godz. 15:39

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji

w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Przemysław Walczak / 29 listopada 2019 / Godz.

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych.

Przemysław Walczak / 15 listopada 2019 / Godz. 15:49

Dostawa wyposażenia

dla Działu Naukowo-Oświatowego

Joanna Machudera / 25 września 2019 / Godz. 14:13

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego