A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Przemysław Walczak / 27 marca 2020 / Godz. 11:38

Dostawa wyposażenia magazynu zbiorów

pytania i odpowiedzi wraz z informacją dotyczącą zmiany terminu otwarcia ofert

Ilona Sikorska / 24 marca 2020 / Godz. 13:39

Dostawa wyposażenia magazynu zbiorów – pytania i odpowiedzi

Nazwa: Dostawa wyposażenia magazynu zbiorów – pytania i odpowiedzi Termin składania ofert: 31.03.2020r. godz. 11:00; Termin otwarcia ofert: 31.03.2020r. godz. 11:30.   Znak postępowania POIiŚ/01/PN/02/2020

Przemysław Walczak / 16 marca 2020 / Godz. 09:13

Dostawa wyposażenia magazynu zbiorów

Nazwa: Dostawa wyposażenia magazynu zbiorów Termin składania ofert: 31.03.2020r. godz. 11:00; Termin otwarcia ofert: 31.03.2020r. godz. 11:30. Znak postępowania POIiŚ/01/PN/02/2020

Ilona Sikorska / 21 lutego 2020 / Godz. 11:59

Wzmocnienie stropu nad drugim piętrem w pomieszczeniu 5 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, ul. Kredytowa 1

– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przemysław Walczak / 12 lutego 2020 / Godz. 15:14

Wzmocnienie stropu nad drugim piętrem

w pomieszczeniu 5 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, ul. Kredytowa 1 – Informacja z otwarcia ofert.

Przemysław Walczak / 27 stycznia 2020 / Godz. 12:22

Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2020

Nazwa: Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2020 Termin zamieszczenia: 27.01.2020 r.

Przemysław Walczak / 23 stycznia 2020 / Godz. 15:13

Wzmocnienie stropu nad drugim piętrem

w pomieszczeniu 5 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, ul. Kredytowa 1

Przemysław Walczak / 15 stycznia 2020 / Godz. 12:35

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

Nazwa: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 Termin zamieszczenia: 15.01.2020 r.

Przemysław Walczak / 20 grudnia 2019 / Godz. 12:51

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przemysław Walczak / 16 grudnia 2019 / Godz. 11:12

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – informacja o udzieleniu zamówienia.

Przemysław Walczak / 12 grudnia 2019 / Godz. 15:19

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego – informacja z otwarcia ofert

Ilona Sikorska / 11 grudnia 2019 / Godz. 16:11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zaproszenia do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji

Nazwa: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zaproszenia do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Termin składania ofert: 09.12.2019 r. do godz. 10.00 Data dodania: 11.12.2019 r.

Przemysław Walczak / 10 grudnia 2019 / Godz. 13:06

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przemysław Walczak / 06 grudnia 2019 / Godz. 15:18

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – protokół z otwarcia ofert

Przemysław Walczak / 06 grudnia 2019 / Godz.

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego – pytania i odpowiedzi