Nazwa : CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE – ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH  – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Znak postępowania OCHR/01/US/01/2020

Termin składania ofert:20.11.2020r. godz. 10.00;

Termin otwarcia ofert: 20.11.2020r. godz. 10.30.

pytania-i-odpowiedzi.pdf

pdf, 186,78 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy-final.doc

doc, 76,50 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-3-wzór-wykazu-usług.doc

doc, 54,00 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-4-wzór-oświadczenia-dot.-przesłanek-wykluczenia.docx

docx, 22,91 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-4a-wzór-oświadczenia-dot.-przesłanek-wykluczenia.docx

docx, 18,21 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-5-wzór-oświadczenia-dot.-spełniania-warunków-udziału-w-postępowaniu.docx

docx, 21,65 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-5a-wzór-oświadczenia-dot.-spełniania-warunków-udziału-w-postępowaniu.docx

docx, 21,22 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-6-wzór-oświadzczenia-wykonawcy-grupa-kapitałowa.doc

doc, 39,50 Kb

Pobierz
Opublikowany przez: Przemysław Walczak
Data publikacji: 18 listopada 2020 13:08:01
Aktualizowany przez: Przemysław Walczak
Data aktualizacji: 18 listopada 2020 13:10:25
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Przemysław Walczak
18 listopada 2020 13:10:25
Przemysław Walczak
18 listopada 2020 13:08:01