Nazwa: CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE – ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH

Termin składania ofert: 15.12.2020r. godz. 10.00;

Termin otwarcia ofert: 15.12.2020r. godz. 10.30.

Znak postępowania OCHR/02/US/02/2020

ogłoszenie.pdf

pdf, 2,50 Mb

Pobierz

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia.pdf

pdf, 122,18 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy-2.doc

doc, 78,50 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-3-wzór-wykazu-usług-1.doc

doc, 54,00 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-4-wzór-oświadczenia-dot.-przesłanek-wykluczenia-1.docx

docx, 23,43 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-4a-wzór-oświadczenia-dot.-przesłanek-wykluczenia-1.docx

docx, 18,80 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-5-wzór-oświadczenia-dot.-spełniania-warunków-udziału-w-postępowaniu-1.docx

docx, 22,28 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-5a-wzór-oświadczenia-dot.-spełniania-warunków-udziału-w-postępowaniu-1.docx

docx, 22,28 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-6-wzór-oświadzczenia-wykonawcy-grupa-kapitałowa-1.doc

doc, 37,00 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-7-wzór-umowy-1.pdf

pdf, 103,27 Kb

Pobierz
Opublikowany przez: Ilona Sikorska
Data publikacji: 08 grudnia 2020 15:04:51
Aktualizowany przez: Przemysław Walczak
Data aktualizacji: 09 grudnia 2020 14:22:22
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Przemysław Walczak
09 grudnia 2020 14:22:22
Ilona Sikorska
08 grudnia 2020 15:04:51