Nazwa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE – ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZASAD SKŁADANIA OFERT, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Termin składania ofert: 29.12.2020r. godz. 10.00;
Termin otwarcia ofert: 29.12.2020r. godz. 10.30.
Znak postępowania: OCHR/02/US/02/2020

OGŁOSZENIE-O-ZAMÓWIENIU-OGŁOSZENIE-O-ZMIANIE-OGŁOSZENIA.pdf

pdf, 5,48 Mb

Pobierz

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-1.pdf

pdf, 144,17 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy.docx

docx, 19,52 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-3-wzór-wykazu-usług-2.doc

doc, 56,50 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-4-wzór-oświadczenia-dot.-przesłanek-wykluczenia-2.docx

docx, 21,93 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-4a-wzór-oświadczenia-dot.-przesłanek-wykluczenia-2.docx

docx, 17,02 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-5-wzór-oświadczenia-dot.-spełniania-warunków-udziału-w-postępowaniu-2.docx

docx, 20,89 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-5a-wzór-oświadczenia-dot.-spełniania-warunków-udziału-w-postępowaniu-2.docx

docx, 21,32 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-6-wzór-oświadzczenia-wykonawcy-grupa-kapitałowa-2.doc

doc, 39,00 Kb

Pobierz

załącznik-nr-7-wzór-umowy.pdf

pdf, 111,08 Kb

Pobierz
Opublikowany przez: Przemysław Walczak
Data publikacji: 22 grudnia 2020 15:19:33
Aktualizowany przez: Przemysław Walczak
Data aktualizacji: 23 grudnia 2020 15:38:49
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Przemysław Walczak
23 grudnia 2020 15:38:49
Przemysław Walczak
23 grudnia 2020 15:38:04
Przemysław Walczak
22 grudnia 2020 15:19:33