Nazwa: CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE – ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – SPROSTOWANIE.

Termin składania ofert: 29.12.2020r. godz. 10.00;
Termin otwarcia ofert: 29.12.2020r. godz. 10.30.
Znak postępowania: OCHR/02/US/02/2020

Informacja-z-otwarcia-ofert-sprostowanie.pdf

pdf, 232,90 Kb

Pobierz
Opublikowany przez: Przemysław Walczak
Data publikacji: 11 stycznia 2021 16:31:41