Nazwa: CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE – ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Termin składania ofert: 29.12.2020r. godz. 10.00;
Termin otwarcia ofert: 29.12.2020r. godz. 10.30.
Znak postępowania: OCHR/02/US/02/2020

Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

pdf, 322,02 Kb

Pobierz
Opublikowany przez: Przemysław Walczak
Data publikacji: 11 stycznia 2021 16:37:27