Dotyczy postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części, na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”, nr postępowania: SK/GDS/2/2021

Na stronie prowadzonego postępowania umieszczono zmienione ogłoszenie oraz zamieszczono informację o zmianie SWZ w zakresie terminu składania ofert, oraz terminu związania ofertą.  

Wszelkie informacje, znajdują się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/07d0c4ac-fabf-420c-a5d2-944aed966d86

Opublikowany przez: Malgorzata Dolegowska
Data publikacji: 24 września 2021 12:38:02