Dotyczy postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części, na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”, nr postępowania: SK/GDS/2/2021

Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania umieszczono wyjaśnienia treści  SWZ. 

Wszelkie informacje, znajdują się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/516045

Opublikowany przez: Malgorzata Dolegowska
Data publikacji: 07 października 2021 17:00:40