Dotyczy postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części, na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”, nr postępowania: SK/GDS/2/2021

 

Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania umieszczono informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczać Zamawiający na sfinansowanie zamówienia.

Wszelkie informacje, znajdują się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/516045

Opublikowany przez: Malgorzata Dolegowska
Data publikacji: 11 października 2021 11:17:40