Dotyczy postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części, na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”, nr postępowania: SK/GDS/2/2021

 Informujemy Wykonawców, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal – miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacja warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem – https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/07d0c4ac-fabf-420c-a5d2-944aed966d86

Na tej stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Opublikowany przez: Malgorzata Dolegowska
Data publikacji: 15 września 2021 11:07:10
Aktualizowany przez: Malgorzata Dolegowska
Data aktualizacji: 15 września 2021 11:22:27
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Malgorzata Dolegowska
21 lutego 2022 13:40:07
Malgorzata Dolegowska
15 września 2021 11:22:27
Malgorzata Dolegowska
15 września 2021 11:07:10