Nazwa: Dostawa opraw oświetleniowych przeznaczonych do przestrzeni ekspozycyjnej muzealnej
Termin składania ofert: 28.05.2020r. godz. 11:00;
Termin otwarcia ofert: 28.05.2020r. godz. 11:30.

Znak postępowania ADMIN/02/PN/03/2020

Ogłoszenie-o-zamówieniu-System-oświetlenia-ekspozycyjnego.pdf

pdf, 139,96 Kb

Pobierz

SIWZ.pdf

pdf, 7,82 Mb

Pobierz

Załacznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ.pdf

pdf, 227,06 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-formularz-ofertowy.docx

docx, 249,57 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-2a-do-SIWZ-zestawienie-urządzeń.docx

docx, 241,66 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-i-spełnienia-warunków-udziału-w-postępowaniu.docx

docx, 243,17 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-wykaz-dostaw.docx

docx, 242,74 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wzór-umowy.pdf

pdf, 248,10 Kb

Pobierz
Opublikowany przez: Przemysław Walczak
Data publikacji: 20 maja 2020 13:02:29