Dotyczy postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części, na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”, nr postępowania: SK/GDS/2/2021

Na stronie prowadzonego postępowania umieszczono zmienione ogłoszenie, wszelkie informacje znajdują się na stronie:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/07d0c4ac-fabf-420c-a5d2-944aed966d86

Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany w zakresie dotyczącym strony prowadzonego postępowania.

W Rozdziale I SWZ wskazano adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/

Uwaga! Ofertę należy złożyć na https://platformazakupowa.pl/transakcja/516045

 

 

Opublikowany przez: Malgorzata Dolegowska
Data publikacji: 01 października 2021 16:17:06
Aktualizowany przez: Malgorzata Dolegowska
Data aktualizacji: 04 października 2021 08:04:43
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Malgorzata Dolegowska
04 października 2021 08:04:43
Malgorzata Dolegowska
04 października 2021 08:04:17
Malgorzata Dolegowska
01 października 2021 16:18:25
Malgorzata Dolegowska
01 października 2021 16:16:21
Malgorzata Dolegowska
01 października 2021 16:16:10
Malgorzata Dolegowska
01 października 2021 16:14:33
Malgorzata Dolegowska
01 października 2021 16:12:39
Malgorzata Dolegowska
01 października 2021 16:02:26