Nazwa: Wykonanie świadczenia usług bieżącej konserwacji i napraw, usuwanie awarii i ich skutków oraz montaż i demontaż instalacji elektrycznej wraz z pomiarami siły natężenia i oświetleniem ekspozycji stałej i wystaw czasowych, a także pełnienia dyżurów w czasie imprez organizowanych w budynku Państwowego Muzeum.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy- KWARC-BUD Andrzej Maciążek 05-230 Kobyłka, ul. Żółtowskiego 1.

Opublikowany przez: Malgorzata Dolegowska
Data publikacji: 29 marca 2022 10:37:51