Nazwa: Wykonanie świadczenia usług bieżącej konserwacji i napraw, usuwanie awarii i ich skutków oraz montaż i demontaż instalacji elektrycznej wraz z pomiarami siły natężenia i oświetleniem ekspozycji stałej i wystaw czasowych, a także pełnienia dyżurów w czasie imprez organizowanych w budynku Państwowego Muzeum

Termin składania ofert: 23.03.2022 do godz. 12.00

Zaproszenie-do-składania-ofert-1.pdf

pdf, 595,56 Kb

Pobierz

Opis-przedmiotu-zamówienia-1.pdf

pdf, 1,58 Mb

Pobierz

Formularz-ofertowy-1.docx

docx, 15,97 Kb

Pobierz
Opublikowany przez: Malgorzata Dolegowska
Data publikacji: 18 marca 2022 09:00:42