Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą:  „Zakup sprzętu i wyposażenia  na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych ” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Informacja z otwarcia ofert.

Znak sprawy: POIiŚ/01/PN/01/2018

Termin składania ofert: 11.10.2018 r.

Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

pdf, 467,33 Kb

Pobierz
Opublikowany przez: Przemysław Walczak
Data publikacji: 11 października 2018 17:04:43