A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Przemysław Walczak / 23 listopada 2018 / Godz. 15:21

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych

Ilona Sikorska / 21 listopada 2018 / Godz. 15:15

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja o unieważnieniu postępowania.

Nazwa postępowania: Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: ADMIN/02/PN/03/2018 Termin składania ofert:  19.11.2018 r. Data dodania: 21.11.2018 r.

Sławomir Jasiński / 20 listopada 2018 / Godz. 18:00

Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa postępowania : Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” finansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Sławomir Jasiński / 20 listopada 2018 / Godz.

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja zgodnie z art. 86 ustawy pzp.

Znak sprawy: ADMIN/02/PN/03/2018 Termin składania ofert:  19.11.2018 r. Data dodania: 20.11.2018 r. W załączniku informacja z otwarcia ofert w dniu 19.11.2018 r.

Przemysław Walczak / 07 listopada 2018 / Godz. 14:40

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku

Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – odpowiedzi do treści SIWZ.

Przemysław Walczak / 31 października 2018 / Godz. 13:16

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych

parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Ilona Sikorska / 30 października 2018 / Godz. 15:13

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja o unieważnieniu postępowania

Nazwa postępowania: Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja o unieważnieniu postępowania Znak sprawy: ADMIN/01/PN/02/2018 Termin składania ofert: 26.10.2018 r. Data dodania: 30.10.2018 r.

Przemysław Walczak / 26 października 2018 / Godz. 14:22

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych

parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja zgodnie z art. 86 ustawy pzp.

Przemysław Walczak / 17 października 2018 / Godz. 15:20

Wykonanie robót budowlanych

mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją dotyczącą wizji lokalnej oraz zmiany SIWZ.

Przemysław Walczak / 11 października 2018 / Godz. 17:04

Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym

polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych ” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Informacja z otwarcia ofert

Przemysław Walczak / 09 października 2018 / Godz. 17:32

Nazwa postępowania: Wykonanie robót budowlanych

mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Przemysław Walczak / 09 października 2018 / Godz.

Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym

polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą:  „Zakup sprzętu i wyposażenia  na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych ” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020