A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Ilona Sikorska / 28 stycznia 2019 / Godz. 15:06

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych

parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Przemysław Walczak / 21 grudnia 2018 / Godz. 13:37

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz z myciem okien i sprzątaniem terenu zewnętrznego – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ilona Sikorska / 18 grudnia 2018 / Godz. 17:47

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH – informacja o udzieleniu zamówienia

Przemysław Walczak / 14 grudnia 2018 / Godz. 14:32

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz z myciem okien i sprzątaniem terenu zewnętrznego – Informacja z otwarcia ofert.

Przemysław Walczak / 10 grudnia 2018 / Godz. 13:46

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ilona Sikorska / 06 grudnia 2018 / Godz. 13:46

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz z myciem okien i sprzątaniem terenu zewnętrznego.

Ilona Sikorska / 05 grudnia 2018 / Godz. 15:29

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie – sprostowanie

Nazwa: Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie – sprostowanie Termin składania ofert: 11.12.2018 r. Data dodania: 05.12.2018 r.  

Ilona Sikorska / 04 grudnia 2018 / Godz. 16:15

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Nazwa: Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Termin składania ofert: 11.12.2018 r. Data dodania: 04.12.2018 r.

Ilona Sikorska / 29 listopada 2018 / Godz. 15:48

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych – odpowiedzi na pytania

Nazwa postępowania: Całodobowa ochrona osób i mienia  w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych Znak sprawy: ADMIN/03/US/01/2018 Termin składania ofert:  03.12.2018 r. Data dodania: 29.11.2018 r.

Ilona Sikorska / 27 listopada 2018 / Godz. 15:57

Nazwa postępowania: Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych – sprostowanie Znak sprawy: ADMIN/03/US/01/2018 Termin składania ofert: 03.12.2018 r. Data dodania: 27.11.2018 r.

Przemysław Walczak / 23 listopada 2018 / Godz. 15:21

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych

Ilona Sikorska / 21 listopada 2018 / Godz. 15:15

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja o unieważnieniu postępowania.

Nazwa postępowania: Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: ADMIN/02/PN/03/2018 Termin składania ofert:  19.11.2018 r. Data dodania: 21.11.2018 r.

Przemysław Walczak / 20 listopada 2018 / Godz. 18:00

Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa postępowania : Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” finansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przemysław Walczak / 20 listopada 2018 / Godz.

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja zgodnie z art. 86 ustawy pzp.

Znak sprawy: ADMIN/02/PN/03/2018 Termin składania ofert:  19.11.2018 r. Data dodania: 20.11.2018 r. W załączniku informacja z otwarcia ofert w dniu 19.11.2018 r.

Przemysław Walczak / 07 listopada 2018 / Godz. 14:40

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku

Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – odpowiedzi do treści SIWZ.