A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Malgorzata Dolegowska / 20 stycznia 2023 / Godz. 10:25

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Konserwacja sanitarna.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Konserwacja sanitarna. Termin złożenia oferty: 27. 01 .2023 r do godz. 10.00

Malgorzata Dolegowska / 18 stycznia 2023 / Godz. 10:51

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.

Malgorzata Dolegowska / 29 grudnia 2022 / Godz. 16:00

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH, OBSŁUGĘ RECEPCJI ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH

Malgorzata Dolegowska / 15 grudnia 2022 / Godz. 15:26

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Malgorzata Dolegowska / 21 listopada 2022 / Godz. 15:26

Świadczenie usługi związanej z kompleksową obsługą Zamawiającego w zakresie obsługi punktu sprzedaży biletów oraz kasy rejestrującej ewidencję sprzedaży.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dominika Samulak / 08 listopada 2022 / Godz. 15:06

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Dominika Samulak / 08 listopada 2022 / Godz.

Świadczenie usługi związanej z kompleksową obsługą Zamawiającego w zakresie obsługi punktu sprzedaży biletów oraz kasy rejestrującej ewidencję sprzedaży.

Zaproszenie do składania ofert

Malgorzata Dolegowska / 17 maja 2022 / Godz. 13:23

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa”

Informacja o publikacji postępowania

Malgorzata Dolegowska / 05 kwietnia 2022 / Godz. 10:34

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na potrzeby działalności statutowej

dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Malgorzata Dolegowska / 29 marca 2022 / Godz. 10:37

Konserwacja elektryczna w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Malgorzata Dolegowska / 18 marca 2022 / Godz. 09:00

Konserwacja elektryczna w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

zaproszenie do złożenia ofert.

Malgorzata Dolegowska / 21 lutego 2022 / Godz. 13:51

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego – zamówienie obejmuje również sprzątanie sal wystawowych- SK/GDS/1/2022.

Malgorzata Dolegowska / 16 lutego 2022 / Godz. 09:34

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.

Malgorzata Dolegowska / 19 stycznia 2022 / Godz. 11:54

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.

Malgorzata Dolegowska / 12 października 2021 / Godz. 15:26

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części

na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie