A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Ilona Sikorska / 04 grudnia 2019 / Godz. 15:22

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania

Przemysław Walczak / 03 grudnia 2019 / Godz. 16:13

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – pytania i odpowiedzi (2)

Przemysław Walczak / 03 grudnia 2019 / Godz.

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – pytania i odpowiedzi

Przemysław Walczak / 29 listopada 2019 / Godz. 15:39

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji

w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Przemysław Walczak / 29 listopada 2019 / Godz.

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych.

Przemysław Walczak / 15 listopada 2019 / Godz. 15:49

Dostawa wyposażenia

dla Działu Naukowo-Oświatowego

Joanna Machudera / 25 września 2019 / Godz. 14:13

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego

Przemysław Walczak / 16 września 2019 / Godz. 15:05

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego

Przemysław Walczak / 16 września 2019 / Godz.

Zapytanie ofertowe – „Rzeczy Kultowe”

dot. szczegółowego scenariusza i kwestionariusza oraz przeprowadzenie według niego badań fokusowych.

Przemysław Walczak / 23 lipca 2019 / Godz. 12:51

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu ofert

Ogłoszenie dotyczy „Dostawy wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego”. Sygnatura: POIiŚ/12/PN/15/2019 Termin otwarcia ofert : 26.06.2019 r.

Przemysław Walczak / 18 lipca 2019 / Godz. 13:35

Zapytanie ofertowe – scenografia wystawy

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe dot. opracowania koncepcji, wykonania z własnych materiałów, dostarczenia i montaż scenografii wystawy efemerycznej w ramach projektu „Rzeczy kultowe” z dn. 18 lipca 2019 r. Ostateczny termin składania ofert: 4.08.2019 r. Data dodania: 18.07.2019 r.

Przemysław Walczak / 26 czerwca 2019 / Godz. 12:45

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego pod nazwą: Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego

Joanna Machudera / 14 czerwca 2019 / Godz. 13:39

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego”.

Nazwa postępowania: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego”. Sygnatura: POIiŚ/12/PN/15/2019 Termin składania ofert: 26.06.2019 r., godz. 11:00

Ilona Sikorska / 11 czerwca 2019 / Godz. 13:01

Zapytanie ofertowe – scenografia wystawy

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe dot. opracowanie koncepcji, wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż scenografii wystawy efemerycznej w ramach projektu „Rzeczy kultowe” z dn. 10 czerwca 2019 r. Termin składania ofert: 20.06.2019 r. Data dodania: 11.06.2019 r.

Przemysław Walczak / 05 czerwca 2019 / Godz. 17:41

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

w trybie art. 4d ustawy Prawo zamówień publicznych.