A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Malgorzata Dolegowska / 18 marca 2022 / Godz. 09:00

Konserwacja elektryczna w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

zaproszenie do złożenia ofert.

Malgorzata Dolegowska / 21 lutego 2022 / Godz. 13:51

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego – zamówienie obejmuje również sprzątanie sal wystawowych- SK/GDS/1/2022.

Malgorzata Dolegowska / 16 lutego 2022 / Godz. 09:34

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.

Malgorzata Dolegowska / 19 stycznia 2022 / Godz. 11:54

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.

Malgorzata Dolegowska / 12 października 2021 / Godz. 15:26

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części

na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Malgorzata Dolegowska / 11 października 2021 / Godz. 11:17

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części

na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Malgorzata Dolegowska / 07 października 2021 / Godz. 17:00

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części

na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Malgorzata Dolegowska / 01 października 2021 / Godz. 16:17

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części

na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Malgorzata Dolegowska / 24 września 2021 / Godz. 12:38

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części

na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Przemysław Walczak / 21 września 2021 / Godz. 17:11

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części

na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Malgorzata Dolegowska / 21 września 2021 / Godz.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części

na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Malgorzata Dolegowska / 15 września 2021 / Godz. 11:07

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części

na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, nr postępowania: SK/GDS/2/2021

Przemysław Walczak / 21 stycznia 2021 / Godz. 15:48

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.

Przemysław Walczak / 20 stycznia 2021 / Godz. 13:55

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – SPROSTOWANIE.

Przemysław Walczak / 15 stycznia 2021 / Godz. 09:41

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY