A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Ilona Sikorska / 11 grudnia 2019 / Godz. 16:11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zaproszenia do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji

Nazwa: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zaproszenia do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Termin składania ofert: 09.12.2019 r. do godz. 10.00 Data dodania: 11.12.2019 r.

Przemysław Walczak / 10 grudnia 2019 / Godz. 13:06

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przemysław Walczak / 06 grudnia 2019 / Godz. 15:18

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – protokół z otwarcia ofert

Przemysław Walczak / 06 grudnia 2019 / Godz.

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego – pytania i odpowiedzi

Ilona Sikorska / 04 grudnia 2019 / Godz. 15:22

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania

Przemysław Walczak / 03 grudnia 2019 / Godz. 16:13

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – pytania i odpowiedzi (2)

Przemysław Walczak / 03 grudnia 2019 / Godz.

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych – pytania i odpowiedzi

Przemysław Walczak / 29 listopada 2019 / Godz. 15:39

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji

w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Przemysław Walczak / 29 listopada 2019 / Godz.

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych.

Przemysław Walczak / 15 listopada 2019 / Godz. 15:49

Dostawa wyposażenia

dla Działu Naukowo-Oświatowego

Joanna Machudera / 25 września 2019 / Godz. 14:13

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego

Przemysław Walczak / 16 września 2019 / Godz. 15:05

Ogłoszenie o zamówieniu

na dostawę wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego

Przemysław Walczak / 16 września 2019 / Godz.

Zapytanie ofertowe – „Rzeczy Kultowe”

dot. szczegółowego scenariusza i kwestionariusza oraz przeprowadzenie według niego badań fokusowych.

Przemysław Walczak / 23 lipca 2019 / Godz. 12:51

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu ofert

Ogłoszenie dotyczy „Dostawy wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego”. Sygnatura: POIiŚ/12/PN/15/2019 Termin otwarcia ofert : 26.06.2019 r.

Przemysław Walczak / 18 lipca 2019 / Godz. 13:35

Zapytanie ofertowe – scenografia wystawy

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe dot. opracowania koncepcji, wykonania z własnych materiałów, dostarczenia i montaż scenografii wystawy efemerycznej w ramach projektu „Rzeczy kultowe” z dn. 18 lipca 2019 r. Ostateczny termin składania ofert: 4.08.2019 r. Data dodania: 18.07.2019 r.