Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO  – ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH – INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Termin składania ofert: 30.12.2020r. godz. 10.00;
Termin otwarcia ofert: 30.12.2020r. godz. 10.30.
Znak postępowania: SPR/02/PN/06/2020

informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

pdf, 1,42 Mb

Pobierz
Opublikowany przez: Przemysław Walczak
Data publikacji: 15 stycznia 2021 09:41:38