Zasady finansowania:

  • Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą z dn.25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  • Koszty działalności bieżącej Muzeum pokrywane są z uzyskanych przychodów, którymi są: dotacje z budżetu, wpływy z prowadzonej działalności oraz najmu /dzierżawy składników majątku, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora Muzeum z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Dochód z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

Opublikowany przez: greenparrot
Data publikacji: 21 listopada 2017 09:11:21
Aktualizowany przez: greenparrot
Data aktualizacji: 22 listopada 2017 12:59:41
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
greenparrot
22 listopada 2017 12:59:41
greenparrot
21 listopada 2017 09:11:21