Nazwa postępowania: Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych oraz zapewnienie patroli interwencyjnych.

Znak sprawy: OCHR/01/US/01/2019

Termin składania ofert: 06.12.2019 r.

Data dodania: 29.11.2019 r.

Ogłoszenie-o-zamówieniu-całodobowa-ochrona-osób-i-mienia-w-obiekcie.pdf

pdf, 5,61 Mb

Pobierz

Załącznik-nr-1-opz.pdf

pdf, 595,75 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy.doc

doc, 71,50 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-3-wzór-wykazu-usług.pdf

pdf, 505,55 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-4-wzór-oświadczenia-dot.-przesłanek-wykluczenia.pdf

pdf, 570,72 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-4a-wzór-oświadczenia-dot.-przesłanek-wykluczenia.pdf

pdf, 510,38 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-5-wzór-oświadczenia-dot.-spełniania-warunków-udziału-w-postępowaniu.pdf

pdf, 610,38 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-5a-wzór-oświadczenia-dot.-spełniania-warunków-udziału-w-postępowaniu.pdf

pdf, 514,03 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-6-wzór-oświadzczenia-wykonawcy-grupa-kapitałowa.pdf

pdf, 586,85 Kb

Pobierz
Opublikowany przez: Przemysław Walczak
Data publikacji: 29 listopada 2019 14:49:53
Aktualizowany przez: Przemysław Walczak
Data aktualizacji: 29 listopada 2019 14:54:00
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Przemysław Walczak
29 listopada 2019 14:54:00
Przemysław Walczak
29 listopada 2019 14:49:53