Nazwa: CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE – ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH 

Znak postępowania OCHR/01/US/01/2020

Termin składania ofert:20.11.2020r. godz. 10.00;

Termin otwarcia ofert: 20.11.2020r. godz. 10.30.

ogłoszenie-całodobowa-ochrona-osób-i-mienia-w-obiekcie-PME.pdf

pdf, 2,45 Mb

Pobierz

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia.pdf

pdf, 685,66 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy.pdf

pdf, 666,57 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-3-wzór-wykazu-usług.pdf

pdf, 342,69 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-4-wzór-oświadczenia-dot.-przesłanek-wykluczenia.pdf

pdf, 544,60 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-4a-wzór-oświadczenia-dot.-przesłanek-wykluczenia.pdf

pdf, 496,63 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-5-wzór-oświadczenia-dot.-spełniania-warunków-udziału-w-postępowaniu.pdf

pdf, 496,11 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-5a-wzór-oświadczenia-dot.-spełniania-warunków-udziału-w-postępowaniu.pdf

pdf, 497,42 Kb

Pobierz

Załącznik-nr-6-wzór-oświadzczenia-wykonawcy-grupa-kapitałowa.pdf

pdf, 397,11 Kb

Pobierz

załącznik-nr-7-wzór-umowy.pdf

pdf, 436,81 Kb

Pobierz
Opublikowany przez: Przemysław Walczak
Data publikacji: 13 listopada 2020 13:14:20