Dotyczy postępowania pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części, na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”, nr postępowania: SK/GDS/2/2021

Na stronie prowadzonego postępowania umieszczono zmienioną SWZ wraz z SOPZ oraz Załącznikami – Formularze ofertowe. Wszelkie informacje, znajdują się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:  

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/07d0c4ac-fabf-420c-a5d2-944aed966d86

Opublikowany przez: Przemysław Walczak
Data publikacji: 21 września 2021 17:11:24
Aktualizowany przez: Przemysław Walczak
Data aktualizacji: 21 września 2021 17:11:57
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Przemysław Walczak
21 września 2021 17:11:57
Przemysław Walczak
21 września 2021 17:11:46
Przemysław Walczak
21 września 2021 17:11:24