Dotyczy postępowania: DP/02/TP/02/2023 Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego – zamówienie obejmuje również sprzątanie sal wystawowych

 

Informujemy Wykonawców, że postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy:

https://platformazakupowa.pl/

Specyfikacja warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” znajduje się na stronie prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/734075

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Opublikowany przez: Dominika Samulak
Data publikacji: 28 lutego 2023 14:24:50
Aktualizowany przez: Dominika Samulak
Data aktualizacji: 28 lutego 2023 14:30:13
Zobacz rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Dominika Samulak
28 lutego 2023 14:30:13
Dominika Samulak
28 lutego 2023 14:30:02
Dominika Samulak
28 lutego 2023 14:25:41
Dominika Samulak
28 lutego 2023 14:24:25
Dominika Samulak
28 lutego 2023 14:22:45
Dominika Samulak
28 lutego 2023 14:21:53