A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Przemysław Walczak / 09 października 2018 / Godz. 17:16

Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym

polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą:  „Zakup sprzętu i wyposażenia  na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych ” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020