A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Przemysław Walczak / 26 czerwca 2019 / Godz. 12:45

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego pod nazwą: Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego

Joanna Machudera / 14 czerwca 2019 / Godz. 13:39

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego”.

Nazwa postępowania: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego”. Sygnatura: POIiŚ/12/PN/15/2019 Termin składania ofert: 26.06.2019 r., godz. 11:00

Ilona Sikorska / 11 czerwca 2019 / Godz. 13:01

Zapytanie ofertowe – scenografia wystawy

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe dot. opracowanie koncepcji, wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż scenografii wystawy efemerycznej w ramach projektu „Rzeczy kultowe” z dn. 10 czerwca 2019 r. Termin składania ofert: 20.06.2019 r. Data dodania: 11.06.2019 r.

Przemysław Walczak / 05 czerwca 2019 / Godz. 17:41

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

w trybie art. 4d ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przemysław Walczak / 31 maja 2019 / Godz. 14:03

Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego

– ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Joanna Machudera / 15 maja 2019 / Godz. 13:55

Wykonanie i montaż kopii tronu królewskiego z pałacu w Foumban dla potrzeb wystawy stałej

– informacja o unieważnieniu postępowania

Przemysław Walczak / 10 maja 2019 / Godz. 13:18

Dostawa wyposażenia pracowni ceramicznej

– informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Joanna Machudera / 25 kwietnia 2019 / Godz. 14:08

Wykonanie i montaż kopii tronu królewskiego z pałacu w Foumban dla potrzeb wystawy stałej

informacja z otwarcia ofert

Przemysław Walczak / 17 kwietnia 2019 / Godz. 14:39

Wykonanie i montaż kopii tronu królewskiego z pałacu w Foumban

dla potrzeb wystawy stałej.

Joanna Machudera / 11 kwietnia 2019 / Godz. 14:55

Wykonanie i montaż kopii tronu królewskiego z pałacu w Foumban dla potrzeb wystawy stałej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ilona Sikorska / 09 kwietnia 2019 / Godz. 16:27

Wykonanie i montaż kopii tronu królewskiego z pałacu w Foumban dla potrzeb wystawy stałej

– informacja z otwarcia ofert.

Przemysław Walczak / 05 kwietnia 2019 / Godz. 13:29

Wykonanie i montaż kopii tronu królewskiego z pałacu w Foumban

dla potrzeb wystawy stałej

Ilona Sikorska / 04 kwietnia 2019 / Godz. 17:04

Wykonanie i montaż kopii tronu królewskiego z pałacu w Foumban dla potrzeb wystawy stałej –

Dołączenie wcześniej opublikowanych załączników w wersji edytowalnej.

Ilona Sikorska / 04 kwietnia 2019 / Godz.

Wykonanie i montaż kopii tronu królewskiego z pałacu w Foumban dla potrzeb wystawy stałej –

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przemysław Walczak / 03 kwietnia 2019 / Godz. 10:01

Roboty budowlane mające na celu przebudowę części pomieszczeń 1 – go piętra

wraz z projektem antresoli w Sali wystawowej w zachodnim skrzydle Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej – Sprostowanie dot. informacji o wyniku postępowania