A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Sławomir Jasiński / 12 lutego 2019 / Godz. 17:26

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja z otwarcia ofert.

Nazwa postępowania: Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja z otwarcia ofert. Znak sprawy: ADMIN/01/PN/01/2019 Termin składania ofert: 12.02.2019 r.

Sławomir Jasiński / 12 lutego 2019 / Godz.

Roboty budowlane mające na celu przebudowę części pomieszczeń administracyjnych 2-go piętra na przestrzenie edukacyjne we wschodnim skrzydle Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja z otwarcia ofert

Nazwa postępowania: Roboty budowlane mające na celu przebudowę części pomieszczeń administracyjnych 2-go piętra na przestrzenie edukacyjne we wschodnim skrzydle Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja z otwarcia ofert Znak sprawy: ADMIN/02/PN/02/2019 Termin składania ofert: 12.02.2019 r.

Przemysław Walczak / 08 lutego 2019 / Godz. 15:17

Dostawa wyposażenia magazynu zbiorów

– odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Przemysław Walczak / 08 lutego 2019 / Godz.

Roboty budowlane mające na celu przebudowę części pomieszczeń administracyjnych

2-go piętra na przestrzenie edukacyjne we wschodnim skrzydle Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – wyjaśnienia do SIWZ

Przemysław Walczak / 08 lutego 2019 / Godz.

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych

parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – wyjaśnienia do SIWZ.

Ilona Sikorska / 05 lutego 2019 / Godz. 10:53

Platforma zakupowa

Uprzejmie informujemy, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagające opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) zamieszczane są na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ethnomuseum w zakładce POSTĘPOWANIA.

Sławomir Jasiński / 30 stycznia 2019 / Godz. 21:40

Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia do magazynu zbiorów Znak sprawy: POIiŚ/04/PN/06/2019 Termin składania ofert: 14.02.2019 r.

Ilona Sikorska / 28 stycznia 2019 / Godz. 15:53

Roboty budowlane mające na celu przebudowę części pomieszczeń administracyjnych 2-go piętra

na przestrzenie edukacyjne we wschodnim skrzydle Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Ilona Sikorska / 28 stycznia 2019 / Godz.

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych

parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Przemysław Walczak / 21 grudnia 2018 / Godz. 13:37

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz z myciem okien i sprzątaniem terenu zewnętrznego – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ilona Sikorska / 18 grudnia 2018 / Godz. 17:47

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH – informacja o udzieleniu zamówienia

Przemysław Walczak / 14 grudnia 2018 / Godz. 14:32

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz z myciem okien i sprzątaniem terenu zewnętrznego – Informacja z otwarcia ofert.

Przemysław Walczak / 10 grudnia 2018 / Godz. 13:46

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– zamówienie obejmuje również ochronę sal wystawowych – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ilona Sikorska / 06 grudnia 2018 / Godz. 13:46

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

wraz z myciem okien i sprzątaniem terenu zewnętrznego.

Ilona Sikorska / 05 grudnia 2018 / Godz. 15:29

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie – sprostowanie

Nazwa: Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na obsługę recepcji w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie – sprostowanie Termin składania ofert: 11.12.2018 r. Data dodania: 05.12.2018 r.