A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Przemysław Walczak / 29 marca 2019 / Godz. 15:00

Wykonanie i montaż kopii tronu królewskiego z pałacu w Foumban

dla potrzeb wystawy stałej.

Przemysław Walczak / 29 marca 2019 / Godz.

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę części pomieszczeń administracyjnych 2-go piętra

na przestrzenie edukacyjne we wschodnim skrzydle Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przemysław Walczak / 29 marca 2019 / Godz.

Roboty budowlane mające na celu przebudowę części pomieszczeń 1 – go piętra

wraz z projektem antresoli w Sali wystawowej w zachodnim skrzydle Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przemysław Walczak / 29 marca 2019 / Godz.

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych

parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ilona Sikorska / 07 marca 2019 / Godz. 16:12

Dostawa wyposażenia pracowni ceramicznej

– Informacja z otwarcia ofert.

Ilona Sikorska / 07 marca 2019 / Godz.

Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego

– Informacja z otwarcia ofert.

Ilona Sikorska / 06 marca 2019 / Godz. 15:32

Roboty budowlane mające na celu przebudowę części pomieszczeń 1 – go piętra wraz z projektem antresoli w Sali wystawowej w zachodnim skrzydle Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1

– informacja z otwarcia ofert.

Ilona Sikorska / 05 marca 2019 / Godz. 16:22

Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego –

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do treści SIWZ

Ilona Sikorska / 05 marca 2019 / Godz.

Dostawa wyposażenia magazynu zbiorów –

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ilona Sikorska / 26 lutego 2019 / Godz. 17:15

Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego

Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia dla Działu Naukowo-Oświatowego Znak sprawy:   POIiŚ/08/PN/11/2019    Termin składania ofert:  07.03.2019 r. Data dodania: 26.02.2019 r.

Ilona Sikorska / 26 lutego 2019 / Godz.

Dostawa wyposażenia pracowni ceramicznej

Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia pracowni ceramicznej Znak sprawy:POIiŚ/07/PN/10/2019 Termin składania ofert:  07.03.2019 r. Data dodania: 26.02.2019 r.

Sławomir Jasiński / 19 lutego 2019 / Godz. 16:35

roboty budowlane mające na celu przebudowę części pomieszczeń 1 – go piętra wraz z projektem antresoli w Sali wystawowej

w zachodnim skrzydle Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1

Sławomir Jasiński / 15 lutego 2019 / Godz. 14:27

Roboty budowlane mające na celu przebudowę części pomieszczeń administracyjnych 2-go piętra na przestrzenie edukacyjne we wschodnim skrzydle Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa postępowania: Roboty budowlane mające na celu przebudowę części pomieszczeń administracyjnych 2-go piętra na przestrzenie edukacyjne we wschodnim skrzydle Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Znak sprawy: ADMIN/02/PN/02/2019 Termin składania ofert: 12.02.2019 r.

Sławomir Jasiński / 15 lutego 2019 / Godz.

Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa postępowania: Wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Znak sprawy: ADMIN/01/PN/01/2019 Termin składania ofert: 12.02.2019 r.

Sławomir Jasiński / 14 lutego 2019 / Godz. 14:41

Dostawa wyposażenia magazynu zbiorów – informacja z otwarcia ofert

Dostawa wyposażenia magazynu zbiorów – informacja z otwarcia ofert.