A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Przemysław Walczak / 14 stycznia 2021 / Godz. 10:06

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

NAZWA: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

Przemysław Walczak / 11 stycznia 2021 / Godz. 16:37

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przemysław Walczak / 11 stycznia 2021 / Godz.

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – SPROSTOWANIE.

Przemysław Walczak / 30 grudnia 2020 / Godz. 14:58

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH

Magdalena Dąbrowska / 29 grudnia 2020 / Godz. 14:37

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

Przemysław Walczak / 23 grudnia 2020 / Godz. 15:39

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH

Przemysław Walczak / 22 grudnia 2020 / Godz. 15:19

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZASAD SKŁADANIA OFERT, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Magdalena Dąbrowska / 15 grudnia 2020 / Godz. 15:07

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH

Przemysław Walczak / 14 grudnia 2020 / Godz. 18:03

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przemysław Walczak / 14 grudnia 2020 / Godz.

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Przemysław Walczak / 11 grudnia 2020 / Godz. 15:49

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Przemysław Walczak / 10 grudnia 2020 / Godz. 15:19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Przemysław Walczak / 09 grudnia 2020 / Godz. 14:29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH – aktualizacja załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Ilona Sikorska / 08 grudnia 2020 / Godz. 15:04

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH

Przemysław Walczak / 07 grudnia 2020 / Godz. 15:35

Obsługa recepcji w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– Informacja o złożonych ofertach.