A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Malgorzata Dolegowska / 21 września 2021 / Godz. 10:26

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części

na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Malgorzata Dolegowska / 15 września 2021 / Godz. 11:07

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV oraz samochodu ciężarowego w podziale na dwie części

na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, nr postępowania: SK/GDS/2/2021

Przemysław Walczak / 21 stycznia 2021 / Godz. 15:48

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.

Przemysław Walczak / 20 stycznia 2021 / Godz. 13:55

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – SPROSTOWANIE.

Przemysław Walczak / 15 stycznia 2021 / Godz. 09:41

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przemysław Walczak / 14 stycznia 2021 / Godz. 10:06

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

NAZWA: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

Przemysław Walczak / 11 stycznia 2021 / Godz. 16:37

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przemysław Walczak / 11 stycznia 2021 / Godz.

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – SPROSTOWANIE.

Przemysław Walczak / 30 grudnia 2020 / Godz. 14:58

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH

Magdalena Dąbrowska / 29 grudnia 2020 / Godz. 14:37

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

Przemysław Walczak / 23 grudnia 2020 / Godz. 15:39

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH

Przemysław Walczak / 22 grudnia 2020 / Godz. 15:19

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZASAD SKŁADANIA OFERT, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Magdalena Dąbrowska / 15 grudnia 2020 / Godz. 15:07

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH

Przemysław Walczak / 14 grudnia 2020 / Godz. 18:03

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przemysław Walczak / 14 grudnia 2020 / Godz.

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT