A
A+
A++

Lista zamówień publicznych

Przemysław Walczak / 09 grudnia 2020 / Godz. 14:29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH – aktualizacja załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Ilona Sikorska / 08 grudnia 2020 / Godz. 15:04

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

– ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH

Przemysław Walczak / 07 grudnia 2020 / Godz. 15:35

Obsługa recepcji w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– Informacja o złożonych ofertach.

Przemysław Walczak / 04 grudnia 2020 / Godz. 15:04

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA

W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE – ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH

Przemysław Walczak / 02 grudnia 2020 / Godz. 14:17

Obsługa recepcji w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

– Informacja o złożonych ofertach.

Ilona Sikorska / 01 grudnia 2020 / Godz. 14:56

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE

WRAZ ZE SPRZĄTANIEM TERENU ZEWNĘTRZNEGO – ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ SPRZĄTANIE SAL WYSTAWOWYCH

Przemysław Walczak / 25 listopada 2020 / Godz. 11:09

Obsługa recepcji

w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Przemysław Walczak / 20 listopada 2020 / Godz. 13:27

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA

W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE – ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Przemysław Walczak / 18 listopada 2020 / Godz. 13:08

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA

W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE – ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Przemysław Walczak / 18 listopada 2020 / Godz.

Obsługa recepcji

w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Przemysław Walczak / 13 listopada 2020 / Godz. 13:14

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA

W OBIEKCIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE – ZAMÓWIENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ OCHRONĘ SAL WYSTAWOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE PATROLI INTERWENCYJNYCH

Joanna Machudera / 16 września 2020 / Godz. 15:06

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i badawczych

wraz z rekompozycją ekspozycyjną zabytkowej, drewnianej kuczki ze zbiorów PME w Warszawie – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przemysław Walczak / 13 sierpnia 2020 / Godz. 14:58

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i badawczych

wraz z rekompozycją ekspozycyjną zabytkowej, drewnianej kuczki ze zbiorów PME w Warszawie – informacja z otwarcia ofert.

Przemysław Walczak / 29 lipca 2020 / Godz. 12:53

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i badawczych

wraz z rekompozycją ekspozycyjną zabytkowej, drewnianej kuczki ze zbiorów PME w Warszawie

Przemysław Walczak / 23 czerwca 2020 / Godz. 17:57

Dostawa opraw oświetleniowych przeznaczonych do przestrzeni ekspozycyjnej muzealnej

– informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty